Hulp
Bel ons

04 232 45 46
(van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u)

Stuur ons een e-mail

Via ons contactformulier

Of vraag om teruggebeld te worden
*
*
*
*
Info

Documenten nodig om uw aanvraag van een persoonlijke lening in te vullen :

  1. 1 Uw identiteitskaart (en die van mijn eventuele mede-ontlener)
  2. 2 De officiële documenten met de maandelijkse inkomsten  van alle ontleners (loonfiches, rekeninguittreksels, AB)
  3. 3 De contracten of aflossingstabellen van de lopende kredieten
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

Klachten

Als ik niet tevreden ben over de diensten van Elantis

1

Ik richt me tot de commerciële dienst van Elantis :

per mail : info@elantis.be 

per post : Rue des Clarisses, 38 – 4000 Luik

2

Als de oplossing die wordt voorgesteld door onze commerciële afdeling niet volstaat voor u, kunt u uw dossier voorleggen aan de Complaint Manager d’Elantis die uw klacht zal onderzoeken in alle onafhankelijkheid om een akkoord te vinden dat rekening houdt met de wensen van alle partijen.

per mail : complaint@elantis.be

per post : Rue des Clarisses, 38 - 4000 Luik

3

Als er geen akkoord gevonden kan worden met Elantis, kan ik me richten tot de Ombudsman van de Financiële sector.

  • Per post: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel
  • telefonisch : +32 2 545 77 70 of
  • per fax : +32 2 545 77 79
  • per mail : ombudsman@ombudsfin.be
  • via de website : www.ombudsfin.be
4

Ik kan me ook richten tot het toezichtsorgaan:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Algemene Directie van de Economische Klassen – North Gate III, 16 Koning Albert II-laan, 1000 Brussel