Hulp
Bel ons

04 232 45 46
(van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u)

Stuur ons een e-mail

Via ons contactformulier

Of vraag om teruggebeld te worden
*
*
*
*
Info

Documenten nodig om uw aanvraag van een persoonlijke lening in te vullen :

  1. 1 Uw identiteitskaart (en die van mijn eventuele mede-ontlener)
  2. 2 De officiële documenten met de maandelijkse inkomsten  van alle ontleners (loonfiches, rekeninguittreksels, AB)
  3. 3 De contracten of aflossingstabellen van de lopende kredieten
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

FAQ

Sinds de nieuwe wetgeving van 1 april 2017 mogen de kosten gelinkt aan de aankoop van een onroerend goed (voorschot, notariskosten, enz.) niet meer worden gefinancierd via een lening op afbetaling. Enkel de renovatiewerken kunnen dus nog worden gefinancierd via een consumentenkrediet.

Betalingstermijn: dit betreft de frequentie van uw terugbetalingen. In het kader van onze leningen op afbetaling is het betalingstermijn altijd maandelijks. Dit betekent dat u elke maand een terugbetaling moet uitvoeren.

Termijnbedrag: is het bedrag van uw periodieke terugbetaling, dus het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen

Aantal betalingen : is het aantal periodieke terugbetalingen die u moet uitvoeren. In andere woorden, de duurtijd van uw lening uitgedrukt in maanden. 

Ik heb recht op een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de ondertekening van mijn contract. Om te annuleren stuur ik een aangetekende brief naar Elantis. Ik moet natuurlijk de ontvangen gelden terugbetalen en intresten betalen voor de periode waarin ik over de gelden beschikte.

Om me te begeleiden bij de ondertekening van mijn contract zal Elantis mijn dossier aan een partnermakelaar toevertrouwen. Deze laatste zal bepaald worden in functie van de postcode van mijn domicilie.

Vanaf het moment dat mijn aanvraag aanvaard is :

  • Ik ontvang de volledige gegevens van mijn makelaar

  • De makelaar beschikt over informatie betreffende mijn dossier

De makelaar zal mij doorgeven welke documenten nodig zijn voor het afsluiten van het contract. Samen zullen we de plaats en de datum van de afspraak vastleggen.

De persoonlijke lening, de renovatielening, de autolening, alle deze type kredieten zijn leningen op afbetaling. Ik betaal elke maand, op dezelfde dag, een vast bedrag terug.

Dit is nooit verplicht bij Elantis. Echter is een verzekering aan te raden als ik mijn familie wens te beschermen bij de financiële gevolgen van mijn overlijden. Ik ben altijd de vrij in keuze van mijn verzekeringsinstelling waarbij ik mijn verzekering afsluit.

Het SECCI (Standard European Consumer Credit information of de genormaliseerde Europese informatie in verband met kredieten aan particulieren) is een formulier dat de algemene kenmerken van het krediet dat ik wens vermeldt. Het vermeldt bijvoorbeeld de JKP, de duurtijd/betalingstermijnen en het bedrag dat ik elke maand betaal. Het wordt verstuurd door Elantis wanneer deze laatste me de beslissing in verband met mijn dossier meedeelt. Dankzij dit formulier kan ik het aanbod vergelijken met andere kredietvoorstellen vooraleer ik het contract onderteken.

Bij het tekenen van mijn loonsoverdracht, heb ik Elantis de toestemming gegeven, ingeval ik mijn krediet niet betaal, mijn werkgever te vragen het beslagbare deel van mijn loon aan Elantis over te maken, voor zover de wettelijke verplichtingen gerespecteerd zijn.

Het aangaan van dat type lening is niet mogelijk online. Maar ik kan bellen naar de commerciële dienst van Elantis op 04/232.45.45 en een hypothecair krediet aanvragen.

Ik ben niet verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten. Maar het kan een goede optie zijn om mijn naasten te beschermen mocht er mij iets overkomen.

Ja. Na ondertekening van mijn contract wordt alle informatie over mijn lening gecommuniceerd aan dit organisme, conform de wettelijke vereisten.

Ik kan mijn krediet volledig of gedeeltelijk vroegtijdig terugbetalen. Ik moet een vergoeding betalen van :

  • 1% van het terug te betalen kapitaal, als het contract nog minstens 1 jaar loopt
  • 0,5% als er minder dan 1 jaar overblijft

Ik vergeet niet om bij mijn dossier te voegen:

  • Een kopie van mijn identiteitskaart

  • Mijn 3 laatste originele loonfiches

  • Mijn getekende offertes en facturen, mijn bestelbon voor de auto en attesten van saldo, naargelang het type aangevraagde lening.

Ik moet in België wonen, tussen de 18 en de 64 jaar oud zijn, over een geldige identiteitskaart beschikken en een bankrekening in België hebben. Ik moet een regelmatig inkomen hebben en niet geregistreerd staan bij de Nationale Bank van België staan.

Mijn dossier wordt goedgekeurd na ontvangst van het getekende contact en de gevraagde bewijsstukken. Het geld wordt binnen de 48 uur gestort. Vraag ik een hergroepering van mijn kredieten aan, dan gaan de stortingen meteen naar de kredietinstellingen.

In dat geval, ongeacht het gevraagde bedrag, zal mijn krediet geweigerd worden. Maar als ik al mijn betalingen regulariseer, zal mijn registratie na 12 maanden verwijderd worden.

Ik contacteer meteen Elantis-Direct om een oplossing te vinden die past bij mijn situatie.

Ik kan mijn contract opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar Elantis-Direct binnen de 14 dagen na het tekenen van het leningscontract. Is het geld al gestort, dan moet ik de geleende som samen met de eventuele interesten terugstorten.

Mijn partner staat niet mee op het contract tenzij ik getrouwd ben in een stelsel van wettelijke gemeenschap of tenzij dit een voorwaarde is in de kredietovereenkomst.

Zodra Elantis-Direct mijn contract heeft goedgekeurd, wordt het geld meteen teruggestort aan de andere kredietmaatschappijen, binnen de 48 uur.

Ik kies het bedrag dat ik wil lenen, de duur/betalingstermijnen en de maandelijkse aflossing/termijnbedrag via de online simulator. Het is vrijblijvend. Daarna moet ik alleen nog maar het formulier invullen met de informatie die nodig is voor de goedkeuring van mijn dossier. Zodra mijn dossiers aanvaard is, neemt een van de partnermakelaars snel contact met me op.

Via een doorlopende opdracht die ik ontvang bij het tekenen van de contracten. Handig om niet te vergeten te betalen!

Er worden geen dossierkosten gevraagd.

Ik ontvang het geld op mijn rekening binnen de 48 uur na goedkeuring van mijn dossier en ontvangst van mijn contract.