Hulp
Bel ons

04 232 45 46
(van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u)

Stuur ons een e-mail

Via ons contactformulier

Of vraag om teruggebeld te worden
*
*
*
*
Info

Documenten nodig om uw aanvraag van een persoonlijke lening in te vullen :

 1. 1 Uw identiteitskaart (en die van mijn eventuele mede-ontlener)
 2. 2 De officiële documenten met de maandelijkse inkomsten  van alle ontleners (loonfiches, rekeninguittreksels, AB)
 3. 3 De contracten of aflossingstabellen van de lopende kredieten
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

Cookie & Privacy

Bescherming van gegevens (en van de persoonlijke levenssfeer)

Alle persoonlijke gegevens die u invoert op de website van Elantis zijn volledig beveiligd en worden versleuteld via het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Zodoende staat Elantis garant voor het vertrouwelijk karakter van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt met inachtneming van de wet van 08/12/1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het respect voor het vertrouwelijk karakter van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, vormt permanent een prioriteit voor Elantis.

Elantis verbindt zich ertoe:

 • U enkel om de persoonlijke gegevens te vragen die noodzakelijk zijn voor het aanvaarden van uw kredietaanvraag en/of die ons in staat moeten stellen u een kwalitatief hoogstaande service aan te bieden.
 • Te zorgen voor de invoering van de veiligheidsnormen en -voorschriften die borg staan voor het vertrouwelijk karakter van de gegevens die u ons toevertrouwt.
 • Enkel toegang te verlenen tot de gegevens die op u betrekking hebben aan medewerkers die opgeleid werden om de vertrouwelijkheidsprincipes van Elantis in acht te nemen.
 •  U toegang te geven tot de gegevens die op u betrekking hebben. Met een gewoon verzoek via e-mail of per post dat gericht is aan Elantis, kunt u gratis informatie krijgen over de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, en kunt u ook de rechtzetting verkrijgen van die gegevens die fout, onvolledig of niet relevant zijn. Bij dat verzoek moet u een kopie van uw identiteitskaart voegen.

U geeft toestemming aan Elantis voor informatieoverdracht inzake commerciële promotieacties van producten en diensten van Elantis. Indien u niet akkoord gaat kunt u dit formaliseren via de aanvraag op deze website en het ons meedelen via mail (info@elantis.be) of schriftelijk (Rue des Clarisses, 38 4000 Luik).

Uw gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor de personen die belast zijn met uw krediet, met inachtneming van de wet op de persoonlijke levenssfeer en de deontologische code die van kracht is bij Elantis.

U hebt toegang tot uw gegevens door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek, dat werd verstuurd:

 • per post (Rue des Clarisses 38 4000 Luik) of via e-mail (info@elantis.be), aan de Commerciële dienst van Elantis..
 • aan het openbaar register dat wordt gehouden bij de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wij verbinden ons ertoe om de foute gegevens die u daarbij zou vaststellen, zo snel mogelijk recht te zetten.

Beleid inzake veiligheid en vertrouwelijkheid

De gegevens die worden ingevoerd op onze site worden beveiligd met het Secure Socket Layer-protocol (SSL). Dat is een protocol voor het bekendmaken van informatie dat het mogelijk maakt om de authenticiteit, het vertrouwelijk karakter en de integriteit van de uitgewisselde gegevens na te gaan. Het succes ervan is te danken aan het eenvoudig gebruik ervan en aan de integratie ervan in alle browserprogramma's. Alle gegevens die wij uitwisselen over uw privéleven genieten die bescherming.

Informatie over cookies

Cookies en hyperlinks

Wanneer u deze site raadpleegt, zal Elantis in bepaalde omstandigheden op een geautomatiseerde wijze ‘cookies’ verzenden naar uw computer om u beter van dienst te kunnen zijn.

Een cookie is een bestand met algemene informatie over het gedrag van een internaut die naar onze site surft. Dit bestand wordt aangemaakt door een software op onze site en wordt opgeslagen op uw harde schijf. Die bestanden zijn echter vooral bestemd om het gebruik van de website voor u te vergemakkelijken. Zo registreren zij onder andere de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek aan de site, zodat u bij uw volgend bezoek aan de site automatisch in de door u bij uw eerste bezoek gekozen taal bediend wordt.

Wilt u niet dat er cookies worden opgeslagen op uw harde schijf, dan kunt u uw browser in die zin configureren. Doet u niets, dan worden die cookies bewaard op uw computer gedurende maximaal 12 maanden.

Er bestaan diverse soorten cookies:

 • Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om op onze site te kunnen surfen. Ze schrappen, kan surfen op de site bemoeilijken, en inschrijven op de aanbiedingen kan onmogelijk worden.
 • Andere soorten cookies zijn bedoeld voor het opmaken van statistieken, aantallen bezoeken en het gebruik van de diverse componenten van onze site (bekeken content, pad): zo kan de aantrekkingskracht en de ergonomie van onze site worden verbeterd, kunnen eventuele navigatieproblemen worden opgespoord en kan uw computer worden geïdentificeerd tijdens uw latere bezoeken.
 • Ten slotte bestaan er cookies die, zonder dat ze daarom onontbeerlijk zijn om te surfen, u het zoeken gemakkelijker kunnen maken en/of uw verwachtingen doelgerichter kunnen maken: zij helpen ons bij voorbeeld om onze aanbiedingen aan u af te stemmen op de domeinen van belangstelling die wij hebben kunnen afleiden uit uw surfgedrag. Indien uw computer echter ook wordt gebruikt door andere personen, kunt u er niet zeker van zijn dat de reclame die naar uw toestel wordt gestuurd, wel degelijk aan uw voorkeur beantwoordt: zij kan immers gekoppeld zijn aan het surfgedrag van een andere gebruiker. Eventueel hangt het delen van het gebruik van uw computer met andere personen en de configuratie van de parameters van uw browser t.a.v. de cookies van uw vrije keuze en uw eigen verantwoordelijkheid af.

Bovendien is het mogelijk dat wij cookies plaatsen op sites waarop onze reclame verschijnt om statistieken op te maken, het aantal afficheringen en activeringen van onze reclame-content te tellen, en te bepalen hoeveel gebruikers geklikt hebben op elke inhoud. Met al die gegevens kunnen wij onder meer berekenen hoeveel wij moeten betalen aan de reclametussenpersonen.

Uw voorkeuren aangaande de cookies

Dankzij de parametriseringen van uw navigatiesoftware kunt u op elk ogenblik de registratie van cookies op uw computer al dan niet aanvaarden. Als u uw navigatiesoftware zo instelt dat de registratie van cookies op uw computer wordt toegestaan, worden de cookies in de geraadpleegde pagina's en content tijdelijk opgeslagen in een specifieke ruimte op uw terminal en zijn ze enkel zichtbaar voor wie ze erop plaatst.

Het is echter ook mogelijk om uw navigatiesoftware zó te parametriseren om systematisch de registratie van cookies op uw computer te weigeren. Ten slotte kan de aanvaarding of de weigering van de cookies u ook telkens worden voorgesteld, nog vóór er een cookie op uw computer wordt geregistreerd.

Elantis.be wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de minder goede werking van de diensten als dat komt doordat wij niet in de mogelijkheid zijn de cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor de werking ervan en die u geweigerd of verwijderd zou hebben.

IP tracking

Elantis doet niet aan IP Tracking (een techniek die erin bestaat de prijzen van de producten die geraadpleegd worden door de internauten kunstmatig te verhogen).

Bescherming van de inhoud van de site (auteursrechten en copyright)

De teksten, grafische elementen en andere content van deze website worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Die blijven de exclusieve eigendom van Elantis. Elk gebruik in welke vorm ook van de gegevens van deze website of van de content ervan voor commerciële of illegale doeleinden is verboden. Internauten gebruiken de site en krijgen toegang tot de content enkel voor hun individuele noden.

Deze website wordt in België beschermd door de wet van 30 juni 1994 - Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De schending van een van die rechten is een daad van namaak die met vervolging strafbaar is.

Het gebruik van de gegevens van deze site moet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangevraagd op voormeld adres.

Aansprakelijkheid

Elantis ziet elke dag toe op de kwaliteit van de informatie die beschikbaar is op zijn website. Er worden geregelde updates voorgesteld om de internauten kwalitatief hoogstaande en geactualiseerde content aan te bieden. Om echter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten, behoudt Elantis zich het recht voor om de content van zijn website te wijzigen zonder de internauten daarvan in kennis te stellen. De aansprakelijkheid van Elantis kan enkel worden ingeroepen als de website niet toegankelijk is of als de werking ervan onderbroken is. Elantis geeft geen enkele uitdrukkelijke noch stilzwijgende waarborg aangaande de gegevens op de website. Elantis kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de simulaties die beschikbaar zijn op zijn website. Die worden enkel indicatief meegedeeld en Elantis kan het exhaustieve karakter ervan niet waarborgen. Deze gegevens mogen in geen geval beschouwd worden als een individueel aanbod voor de verkoop of aankoop van producten. Voor alle aanvullende inlichtingen houdt Elantis zich ter beschikking van de gebruikers van zijn website.